IPA Innovation Analysis

EVALUATION &
PLANNING

ORGANISERING &
IMPLEMENTERING

MOTIVATION &
COLLABORATION

IDEA &
CONCEPT DEVELOPMENT

Companies that work with design and innovation at a strategic level gain a significant competitive advantage. They outperform companies that don’t work with design and innovation at a strategic level.

For many companies, it is therefore important that there is a constant focus on innovation processes at all levels.

With IPA Innovation Analysis, we capture both the willingness to take responsibility for the team’s performance at all stages of the creative innovation process AND the inherent personal talent for creativity, relationship management, drive and analysis.

IPA Innovation Analysis can be used for both screening talent in relation to groups of employees and managers AND for building innovative teams where both talent and personal attributes are represented in relation to the team’s tasks, goals and success criteria.

The innovation analysis is developed as part of a comprehensive analysis system used for the selection and development of managers within the functions and units whose task it is to ensure each company’s innovation capacity.

The analysis system was developed by IPA Nordic – and validated at Volvo Cars and Volvo Trucks in Gothenburg, among others. This Innovation Analysis is built on the same basic integral idea as used in the development of all tools at IPA Nordic.

In the final assessment of innovation talent, we combine the results from the Innovation Analysis with the IPA Analysis in an overall “Innovation Capability Chart“.

This allows us to strengthen the innovation and development efforts in the organization through an assessment of the individual employee/manager’s talent AND the composition of innovation teams where all necessary positions are staffed.

IPA INNOVATIONS CIRCLE

The aim of IPA Innovation is to uncover all the types of talent required to carry out a fully-fledged creative innovation process.
These talents are linked to the four basic phases of the creative process mentioned above.

We work from the following basic and phased model of the creative process:

Ideation and Conceptualization

Collaboration and Motivation

Organization and Implementation

Evaluation and Planning

The IPA Innovation Analysis identifies the following four types of individual talent:

Creative talent

Talent for managing social processes

Driver talent

Analytical talent

MOTIVATION OG SAMARBEJDE
At understøtte det kreative arbejdsmiljø ved at opmuntre og motivere andre. At være bevidst om og tage ansvaret for hele teamets funktionsniveau. At bidrage til samarbejdet, engagementet og fællesskabet gennem sin personlige selvindsigt, Sociale forståelse og Åbenhed
ORGANISERING OG IMPLEMENTERING
At drive innovationsprocessen fremad ved at overbevise, målsætte og beslutte. At organisere, eksperimentere og igangsætte den konkrete afprøvning af de innovative ideer. At være indpiskeren, der inspirerer andre gennem sin personlige målorientering, effektivitet og risikovilje
EVALUERING OG PLANLÆGNING
At analysere, evaluere og tilpasse de innovative ideer til den praktiske virkelighed. At planlægge og koordinere alle igangværende processer. At bidrage til optimeringen af de innovative ideer gennem sin evne til at håndtere kompleksitet og sin specifikke og generiske viden om området
IDE- OG KONCEPTUDVIKLING
At udvikle og formulere innovative ideer, der har værdi for virksomheden. At konceptualisere, sammenfatte og beskrive de innovative ideer. At have det personlige talent og interesse for ideudvikling gennem sin kreativitet, originalitet og intuition

Innovation og Corporate Entrepreneurship (innovation analysis)

Innovation and corporate entrepreneurship are key concepts in a turbulent market.

With the Innovation Analysis, you can spot innovation talent, recruit new development employees and quickly and securely build high-performance development teams.

  • Recruit new development-oriented employees both internally and externally
  • Spot the innovation talent in your company

  • Recruit innovative employees

  • Build dynamic innovation and development teams

  • Develop overall innovation capability at a strategic level

  • Strengthen professional communication with both internal and external customers at all stages of development

Kontakt IPA Nordic: